Navigácia

Kontakt

 • Špeciálna základná škola s materskou školou, Lipová 622, 024 01 Kysucké Nové Mesto
  Lipová 622, 024 01 Kysucké Nové Mesto
 • 041/4212958, 041/4212072, 0911847005
Sobota 24. 2. 2018

Anketa

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Do galérie Svetový deň jablka boli pridané fotografie.

 • 27. 10. 2017

  Do galérie Čertovská diskotéka boli pridané fotografie.

 • 26. 10. 2017

  Do galérie Biela palica boli pridané fotografie.

 • 6. 10. 2017

   Väčšina žiakov si na tento deň nazbieralo veľa rozličných prírodnín (gaštany, šípky, žalude, rôznofarebné listy zo stromov i viniča, orechy, jabĺčka, ozdobné trávy a rastliny). Tvorivosti a aktivite sa v tento deň medze nekládli. To dokazujú krásne hotové práce, ktoré žiaci s pomocou vyučujúcich vytvorili.

  Mgr. Martina Turňová

   

 • 3. 10. 2017

   Témou tvorivých dielní v Kaštieli v Radoli bolo košikárstvo. Žiaci vyrábali košíky z papierových rúričiek. Pracovali pod vedením pani vychovávateľky zo ZŠ Radoľa. Pomáhali im aj ich triedni učitelia. Nedokončené košíky si zobrali do školy, kde si ich dokončili.

  Mgr. Martina Turňová

 • 21. 9. 2017

  Dňa 21.09.2017 sa deti z našej škôlky pod vedením ppor. Mgr. Bc. Vladimíra Štefana a za asistencie pani učiteliek zapojili do projektu zameraného na bezpečnosť na cestách. Tento projekt je zameraný na  problematiku dopravnej výchovy. Netradičnými formami, ako je zážitkové učenie sa deti napríklad dozvedeli, ako sa správať na ulici a aké pravidlá musia dodržiavať  chodci.

  Mgr. Miroslava Kobolková

 • 27. 6. 2017

  Posledný týždeň školského sme si spoločne spríjemnili „Dňom plných hier“. Je to deň plný súťaží, zábavy, veselosti a víťazmi sú všetci, ktorí sa s radosťou zapojili. Svoje schopnosti a sily si naši žiaci preverili v rôznych aktivitách a zaujímavých úlohách. Aktivity boli zamerané na šikovnosť a zručnosť. Odmenou za našu snahu a úsilie nám bol úsmev všetkých detí a pedagógov.

   Mgr. Katarína Kvašňovská

   

Novinky

Kontakt

 • Špeciálna základná škola s materskou školou, Lipová 622, 024 01 Kysucké Nové Mesto
  Lipová 622, 024 01 Kysucké Nové Mesto
 • 041/4212958, 041/4212072, 0911847005

Fotogaléria